CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Nhiều chương trình chăm sóc của chúng tôi cho phép bạn chọn tần suất và sự chăm sóc mà bạn muốn dựa trên đánh giá, mục tiêu và kế hoạch được cá nhân hóa của bạn.

 Làm bao nhiêu trả bấy nhiêu
 • $600
  Được lập hóa đơn một lần
 • Khám bác sĩ ban đầu hoặc thăm khám theo dõi
  60 phút đánh giá bác sĩ ban đầu, khám sức khỏe và kế hoạch chẩn đoán được cá nhân hóa.
  Hoặc, 45 phút khám theo dõi với bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên về lối sống hỗ trợ Hành trình chống tăng cường của bạn.
 • Các xét nghiệm chức năng
  Thử nghiệm phòng thí nghiệm cá nhân và toàn diện
 • Thành phần cơ thể
  Đánh giá cơ thể vật lý của bạn ở trong và ngoài. Cải thiện cách bạn nhìn để giúp cải thiện cách bạn cảm nhận.
 • Theo dõi hoạt động
  Theo dõi tập thể dục, dinh dưỡng, giấc ngủ và các dấu hiệu quan trọng của bạn.
 • Thiết kế lối sống thông minh
  Nhóm của chúng tôi sẽ thiết kế Lịch sống của bạn để chỉ cho bạn cách triển khai các đề xuất từ ​​toa thuốc được cá nhân hóa của bạn vào cuộc sống hàng ngày của bạn.
 • Huấn luyện chuyển đổi
  Làm việc với các huấn luyện viên của chúng tôi để biến đổi suy nghĩ của bạn và cải thiện sức khỏe của bạn theo hướng chống mong manh.


Chăm sóc cao cấp
 • $300/mo
  Trong 12 tháng
 • Khám bác sĩ ban đầu & 12 tháng chăm sóc
  60 phút đánh giá bác sĩ ban đầu, khám sức khỏe và kế hoạch chẩn đoán được cá nhân hóa. 45 phút thăm khám theo dõi với bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên về lối sống hỗ trợ Hành trình chống sự mong manh của bạn.
 • Các xét nghiệm chức năng
  Thử nghiệm phòng thí nghiệm cá nhân và toàn diện
 • Thành phần cơ thể - Premium
  Đánh giá cơ thể vật lý của bạn ở trong và ngoài. Cải thiện cách bạn nhìn để giúp cải thiện cách bạn cảm nhận.
 • Theo dõi hoạt động
  Theo dõi tập thể dục, dinh dưỡng, giấc ngủ và các dấu hiệu quan trọng của bạn.
 • Thiết kế lối sống thông minh
  Nhóm của chúng tôi sẽ thiết kế Lịch sống của bạn để chỉ cho bạn cách triển khai các đề xuất từ ​​toa thuốc được cá nhân hóa của bạn vào cuộc sống hàng ngày của bạn.
 • Huấn luyện chuyển đổi
  Làm việc với các huấn luyện viên của chúng tôi để biến đổi suy nghĩ của bạn và cải thiện sức khỏe của bạn theo hướng chống mong manh.
 • Giảm giá tới 10% cho dịch vụ bổ sung


Chăm sóc cuối cùng
 • $400/mo
  Trong 12 tháng
 • Khám bác sĩ ban đầu & 12 tháng chăm sóc
  60 phút đánh giá bác sĩ ban đầu, khám sức khỏe và kế hoạch chẩn đoán được cá nhân hóa. 45 phút thăm khám theo dõi với bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên về lối sống hỗ trợ Hành trình chống sự mong manh của bạn.
 • Các xét nghiệm chức năng
  Thử nghiệm phòng thí nghiệm cá nhân và toàn diện
 • Thành phần cơ thể - Ultimate
  Đánh giá cơ thể vật lý của bạn ở trong và ngoài. Cải thiện cách bạn nhìn để giúp cải thiện cách bạn cảm nhận.
 • Theo dõi hoạt động
  Theo dõi tập thể dục, dinh dưỡng, giấc ngủ và các dấu hiệu quan trọng của bạn.
 • Thiết kế lối sống thông minh
  Nhóm của chúng tôi sẽ thiết kế Lịch sống của bạn để chỉ cho bạn cách triển khai các đề xuất từ ​​toa thuốc được cá nhân hóa của bạn vào cuộc sống hàng ngày của bạn.
 • Transformational Coaching
  Làm việc với các huấn luyện viên của chúng tôi để biến đổi suy nghĩ của bạn và cải thiện sức khỏe của bạn theo hướng chống mong manh.
 • Giảm giá tới 20% cho dịch vụ bổ sung

SO SÁNH TÍNH NĂNG CỦA CHÚNG TÔI

Antifragility Health cung cấp nhiều hơn chỉ là một bác sĩ đến thăm. Xem bảng bên dưới để biết danh sách đầy đủ các tính năng theo từng gói.

 •  
 • Thời gian của kế hoạch
 • Giá
 • Những lần thăm khám
 • Thu nhập thông tin
  Complete your Intake Portfolio online to provide our clinicians the medical history and lifestyle data needed to start as a patient at Anti-Fragility Health
 • Hướng dẫn về chương trình sức khoẻ
  Our Navigators will work with you to plan your visit schedule
 • Lần thăm khám đầu tiên    
  45 minute physician assessment, physical exam, and personalized diagnostic plan, followed by 1 hour & 15 minutes initial lifestyle, nutrition, exercise, and habits assessment
 • Những lần tái khám
  Review your diagnostic results with the doctor and discuss your personalized treatment plan for 30 minutes
 • Thông báo về lịch hẹn
  Helpful reminder you that your visits are coming up
 • Cổng thông tin điện tử Mybiomarker
  Access your test result and personalized lifestyle schedule anytime, anywhere through our online portal.
 • Bằng chứng và điểm số của dấu hiệu sinh học
  To help you better understand what your test results mean to you, our researchers score them. You can track this score over time and to check your improvement.
 • Các xét nghiệm chức năng
  You will have a personalized diagnostic plan including inflammation, hormones, food sensitivity, microbiome, heavy metal, toxins, genetics, and much more
 • Phân tích thành phần cơ thể và dấu hiệu sinh học
  Analyze your body in numbers that really matter to your health: Fat Mass, Fat-Free Mass, Body Water, and Skeletal Mass.
 • Thiết kế lối sống thông minh
  Once your doctor has personalized your prescription plan, your lifestyle schedule will spend 45 minutes showing you how to implement your prescription into your daily life.
 • Huấn luyện chuyển đổi
  Spend 30 minutes with one of our registered dieticians or lifestyle coaches to discuss your personalized lifestyle schedule and tools to transform your life
 • Theo dõi hoạt động
  Track your exercise, nutrition, sleep, and vital signs.
 • Các lợi ích của bạn (tiết kiệm trên $500 đô la Mỹ)
  Members get a discount on all additional services
 • giảm giá 10%
  10% discount off any additional service
 • giảm giá 20%
  20% discount off any additional service if paid in full upfront
 • Chi tiêu tuỳ khả năng, làm đến đâu trả đến đó
 • Chưa có kế hoạch cụ thể
 • $600 đô la Mỹ cho một lần khám
 • Trả tiền theo lần khám
 • *
  Billed separately based on service choice and insurance
 • *
  Available for additional fee
 • Trả tiền theo lần khám
 • Trả tiền theo lần khám
 • *
  Available for additional fee
 • Available for additional fee
 • Chăm sóc cao cấp
 • 12 tháng
 • $300 mỗi tháng
 • 6 lần khám
 • *
  Billed separately based on service choice and insurance
 • 6 lần khám
 • 6 lần khám
 • Available for additional fee
 • *
  If pay full amount in beginning
 • Ultimate Care
 • 12 tháng
 • $400 mỗi tháng
 • 9 lần khám
 • *
  Billed separately based on service choice and insurance
 • 12 lần khám
 • 12 lần khám
 • Available for additional fee
 • *
  If pay full amount in beginning
 • patient_experience@anti-fragilityhealth.com

  Email us if you have any questions!

 • 714-864-3730 or Fax: 714-677-4040

  Call us now for Customer Support!