ABOUT

Huấn luyện chuyển đổi

Huấn luyện chuyển đổi lối sống
Bạn đã trải qua việc tự đặt mục tiêu cho bản thân bao giờ chưa, dù là giảm 10 lbs hay có chế độ ăn uống lành mạnh hơn, hay chỉ tự mình lừa dối bản thân hay bỏ cuộc chỉ trong vài tuần.
Huấn luyện chuyển đổi lối sống là một quá trình mà bạn sẽ thực hiện cùng với một trong những huấn luyện viên lối sống của chúng tôi nhằm:

  •         Khám phá những mục tiêu sức khoẻ của bạn
  •         Xác định những thói quen không lành mạnh hay những trở ngại lối sống bạn đang gặp phải.
  •         Lập ra kế hoạch truyền cảm hứng cho bạn đạt được mục tiêu sức khoẻ, thể chất và tinh thần.
  •         Giáo dục bạn về tầm quan trọng của sức khoẻ, dinh dưỡng và những vấn đề luyện tập.
  •         Đồng hành cùng với bạn cho đến khi bạn đạt được mục tiêu của mình.

Huấn luyện viên lối sống của bạn sẽ trở thành ngừơi bạn truyền cảm hứng, nhà giáo dục và người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn.

HÀNH TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Tại Anti-Fragility Health, đội ngũ y bác sĩ, nhà nghiên cứu, và chuyên viên thiết kế lối sống sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quá của bạn:

HÀNH TRÌNH ĐẾN ANTI-FRAGILITY

HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI SỨC KHOẺ

HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI TINH THẦN, THỂ CHẤT VÀ TRÍ TUỆ

JOURNEY TO ANTI-FRAGILITY

The human knee is not designed to ache every time it is about to rain. This is a sign of fragility, when a basic stressor results in the body expressing signs or symptoms of distress or disorder. The Journey to Anti-Fragility is a symbiotic relationship with the environment that delivers sustainable and exceptional quality of life. The goal of this Journey is to personalize your health and nutrition so that when your body encounters stressors, it is able to withstand any negative response and actually become stronger from every challenge you face.

OUR SERVICES

Dù bạn muốn trực tiếp đến với văn phòng hay muốn tương tác qua video chat, thì huấn luyện viên sức khoẻ của chúng tôi đều có thể cung cấp bạn một huấn luyện chuyển đổi cá nhân hoá. Trong suốt những buổi huấn luyện kéo dài 1 giờ, huấn luyện viên của chúng sẽ luôn đồng hành với bạn trong suốt quá trình huấn luyện.

1 Khám phá

Khám phá mục tiêu sức khoẻ của bạn, những thói quen không lành mạnh và những trở ngại lối sống bạn đang gặp phải.

2. Thấu hiểu

Lập ra kế hoạch tạo nguồn cảm hứng để đạt được sức khoẻ mục tiêu của bạn 

3. Hành động

Giáo dục bạn về tầm quan trọng của sức khoẻ, dinh dưỡng, và các vấn để về tập luyện.

4. Theo dõi

Đồng hành cùng với bạn cho đến khi bạn đạt được những mục tiêu về sức khoẻ.

PROGRAMS

Join our LifeFit membership and SAVE!

CONTACT

OUR LOCATION

1020 S Anaheim Blvd #101,
Anaheim, CA 92805

CALL US

714-864-3730

EMAIL US

pe@anti-fragilityhealth.com

Contact Form

Fields marked with an asterisk(*) are required.

First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Best Time To Call
From
To
Subject*
Your Message*